Opruimwerkzaamheden, opnemen van open verhardingen, opnemen kantopsluitingen, opnemen damwandconstructie, verrichten van grondwerkzaamheden, aanbrengen kantopsluitingen, aanbrengen van open verhardingen, aanbrengen damwandconstructie, verrichten/aanbrengen van groenwerkzaamheden.