Aanleiding

Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. verwerkt de persoonsgegevens van:

  • Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers
  • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
  • Bezoekers website

Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. bewaart enkel de persoonsgegevens op basis van de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde grondslagen, en deze zullen niet langer dan strikt noodzakelijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, bewaren, tenzij deze op grond van een wettelijke regeling gegevens langer bewaard moeten worden. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:

Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking:

 

 

 

Grondslag gegevensverwerking

Het aanbieden en uitvoeren van diensten

 

 

 

Uitvoeren overeenkomst

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

 

 

Uitvoeren overeenkomst

Het afhandelen van eventuele betalingen

 

 

 

Uitvoeren overeenkomst

Verzenden van onze nieuwsbrief

 

 

 

 

Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.

Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst

 

 

 

Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, deelt Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien u het Register Verwerkingsovereenkomsten wilt inzien, kunt u daartoe contact opnemen met Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V..

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies

Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. maakt geen gebruik van cookies.

Social media

Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Beveiliging

Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V..

 Uw rechten

U kunt te allen tijde inzage vragen in de gegevens zoals deze door Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. zijn opgeslagen. Daartoe kunt u een verzoek indienen bij Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Onze contactgegevens staan onder het kopje Contact op onze website. Wij streven er naar uw verzoek binnen een week te behandelen.

Recht te openbaren

Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd het recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Mochten er na het lezen van deze verklaring toch nog vragen zijn, neem dan contact met ons op, de contactgegevens vindt u onder het kopje Contact op onze website.