Opruimwerkzaamheden, grondwerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, aanbrengen van funderingsmaterialen, aanbrengen van kantopsluitingen, aanbrengen van elementenverhardingen, aanbrengen van asfaltverhardingen, inzaaien van groenvoorzieningen, uitvoeren van inrichtingswerken, uitvoeren van bijkomende werkzaamheden