Opbreken van asfalt, ontgraven, vervoeren en verwerken van grond, aanbrengen van kolken, kolk- en huisaansluitingen, verwerken van funderingsmaterialen, aanbrengen van elementverharding, aanbrengen van bomen/beplanting, inzaaien van groenvakken.