BRM:
Verrichten van grondwerk, aanbrengen van kolken en kolkaansluitingen, aanbrengen van leidingen, aanbrengen van funderingslagen, cultuurtechnische werkzaamheden, werkzaamheden van algemene aard.
WRM:
Verrichten van grondwerk, aanbrengen van kolken en  kolkaansluitingen, aanbrengen van leidingen, aanbrengen van drainage, aanbrengen van funderingslagen, aanbrengen van elementenverhardingen, aanbrengen van asfaltverhardingen, cultuurtechnische werkzaamheden, werkzaamheden van algemene aard.