Verwijderen deel van beschoeiing, aanbrengen nieuwe beschoeiing, informatieverstrekking met betrekking tot beschoeiing, herstellen talud/landoever, het plaatsen van terreinafscheidingen.