Voorbereidende werkzaamheden, inrichten en van de baggerlocatie, uitvoeren van baggerwerkzaamheden, afvoer van vrijkomende baggerspecie, verwijderen van beschoeiing, leveren en aanbrengen van nieuwe beschoeiing, uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.