• Natuurvriendelijke oevers
  • Vijvers en poelen
  • Jeu de boulesbaan
  • Afrasteringen
  • Plantsoenen
  • Onderhoud groenvoorzieningen
  • Onderhoud en maaien watergangen