• Riolering
  • Rioolstelsel
  • Gescheiden rioolstelsel
  • Infriltatievoorzieningen
  • Huisaansluitingen
  • Kolken en andere afwateringselementen
 • Verharding
  • Straten en herstraten
  • Onderhoud en renovatie halfverhardingen
  • Fiets- en wandelpaden
 • Waterbouw
  • Houten damwand en beschoeiing
  • Houten vlonders
  • Stuwen
  • Baggeren
  • Reinigen van duikers